Predavanja iz Objektno orijentisanog programiranja


Prezentacije koje prate predavanja

Novi nastavni materijali za predavanja (2018), u izradi

[1] Uvod u OOP i C++
[2] Introductory Course on C++
[3] Tutorial on Object-Oriented Technology

Ostali korisni materijali

Traffic Simulation System (TSS) - UML model i programski kod