Vežbe iz Objektno orijentisanog programiranja


Rešeni zadaci

Zadaci koji se koriste na vežbama su preuzeti iz nekog od sledećih izvora:

Dragan Milićev
[1] Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ - skripta sa praktikumom - zadaci

Laslo Kraus
[2] Zbirka rešenih zadataka iz programskog jezika C++ - zadaci
[3] Programski jezik C++ sa rešenim zadacima - zadaci

Ostali korisni materijali

Uputstvo za rad sa dinamičkim bibliotekama u razvojnom okruzenju Visual Studio.
Uputstvo za rad sa statičkim bibliotekama u razvojnom okruzenju Visual Studio.
MSVC 2008 - uputstvo i primeri
Spisak zadataka obrađenih na vežbama u toku školske 2015/2016. godine
MSVC 6 - uputstvo i primeri