Vežbe iz Objektno orijentisanog programiranja


Rešeni zadaci

Zadaci koji se koriste na vežbama su preuzeti iz nekog od sledećih izvora:

Dragan Milićev
[1] Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ - skripta sa praktikumom - zadaci

Laslo Kraus
[2] Zbirka rešenih zadataka iz programskog jezika C++ - zadaci
[3] Programski jezik C++ sa rešenim zadacima - zadaci

Kodovi sa vezbi 2018/2019

Vezbe 1
Vezbe 2
Vezbe 3
Vezbe 4
Vezbe 5
Vezbe 6 - Vezbe 7 (1/2)
Vezbe 7 (2/2) - Vezbe 8
Vezbe 13 - Vezbe 14
Zadatak sa roka

Ostali korisni materijali

Stari materijali za vezbe - Nemanja Kojic

(NOVO!) Uputstvo za rad sa statičkim bibliotekama u razvojnom okruzenju Visual Studio 2017.
(NOVO!) Uputstvo za zadržavanje konzole na ekranu prilikom pokretanja programa bez debagovanja u razvojnom okruzenju Visual Studio 2017.
(NOVO!) Uputstvo za dozvolu koriscenja nestandardnih jezickih konstrukcija u razvojnom okruzenju Visual Studio 2017.
(NOVO!) Uputstvo za deo domaceg zadatka vezanog za rad sa makroima.

Uputstvo za rad sa dinamičkim bibliotekama u razvojnom okruzenju Visual Studio.
Uputstvo za rad sa statičkim bibliotekama u razvojnom okruzenju Visual Studio.
MSVC 2008 - uputstvo i primeri